Cargando...

复式 出售 进入 Playa Honda, San Bartolome, Lanzarote [Ref.204624]Playa Honda, San Bartolomé, Lanzarote
打印
219.900€ 220.000€ (1.895,68€/平方米 )
建筑面积116平方米 卧室4 2

房产属性,特点

参考: 204624 建筑面积: 116平方米 实际面积: 88平方米 卧室: 4 浴室: 2 厨房类型: 阳台: 2 (25.00平方米) 庭院: 1 储藏室: 环境状态:

按揭模拟

抵押贷款金额
年息
%
术语
每月支付
总费用
利息总额

照片

 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   

位置

联系我们

财产信息

请填写此表格中的信息发送您的请求


主题

信息

名称

电话号码

电子邮件

参考安全码

接受 隐私政策Cazatucasa
https://www.inmobiliariaslanzarote.es/
Tfn (+34)928.821.153 (+34)615.950.298