Cargando...

酒店公寓 出售 进入 Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote [Ref.226157]已售出
Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote
打印
125.000€ 130.000€ (1.923,07€/平方米 )
建筑面积65平方米 卧室2 1

房产属性,特点

参考: 226157 建筑面积: 65平方米 实际面积: 54平方米 卧室: 2 浴室: 1 内置橱柜: 阳台: (25.00平方米) 阳台: 1 储藏室:

按揭模拟

抵押贷款金额
年息
%
术语
每月支付
总费用
利息总额

照片

 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   
 • 照片
   

联系我们

财产信息

请填写此表格中的信息发送您的请求


主题

信息

名称

电话号码

电子邮件

参考安全码

接受 隐私政策Cazatucasa
https://www.inmobiliariaslanzarote.es/
Tfn (+34)928.821.153 (+34)615.950.298